Atria Oyj

Atria Oyj profiloituu vastuullisesti toimivana kansainvälistyvänä, suomalaisena elintarvikealan pörssiyrityksenä. Se on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Yhtiön menestys rakentuu kolmen kivijalan varaan: ihmisten, ruoan ja perinteiden.

Vastuullisuus on elintarvikealalla nykyisin entistä tärkeämpää ja etenkin kuluttajien ja asiakkaiden vaatimukset vastuullisuudesta ovat viime vuosina lisääntyneet. Atrialle kyseisten sidosryhmien tyytyväisyys on kaiken menestyksen perusta. Atria haluaa edelleen kehittää aktiivisesti vuonna 2009 aloittamaansa yritysvastuun raportointia ja vastuullisuusasioista tiedottamista. Tavoitteena on viestiä vastuullisuusasioista avoimesti ja kattavasti sekä huomioida sidosryhmien tarpeet entistä paremmin.

Vastuullisuusviestinnän perustuotteina tuotamme avaimet käteen -periaatteella Atrian jokavuotisen yritysvastuuraportin sekä Atrian Toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja sitä edeltäneet Atrian Tapa Toimia -dokumentit päivitysversioineen.

Monikanavaiseen vastuullisuusviestintään kuuluu konsernin vastuullisuusasioiden integroiminen toimistomme tuottamiin Atrian painettuihin ja digitaalisiin kanaviin (henkilöstö- ja sidosryhmälehdet, Atrian Hyvä ruoka – parempi mieli –blogi, esitteet, konsernin verkkosivut ja tiedotteet). Useimmat julkaisuista tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi, mutta myös konsernin eri liiketoiminta-alueilla käytössä olevilla paikallisilla kielillä.

Konsultoimme Atrian vastuuviestinnän toimenpiteistä heidän itse ylläpitämissään sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter).

Konsernin strategia- ja sijoittajasuhdeviestinnän keskeisimpiä välineitä ovat vuosikertomus ja yritysvastuuviestintä. Henkilöstölle konserni viestii sekä sähköisesti että lehtien kautta.

Haluatko kuulla enemmän?
Ota yhteyttä, Ari Selander kertoo mielellään lisää.
ari.selander[at]viestintaselander.fi, p. 050 550 1388

Tutustu Atrian vuosikertomukseen

Tutustu Atrian yritysvastuun raporttiin