ELY-keskus

Pirkanmaan Liitolla ja ELY-keskuksella oli tarve konkretisoida tuloksia EU-tuetun on rakennerahastokauden ajalta 2007–2013. Haasteena oli satojen hankkeiden kokonaisuudesta viestiminen kiinnostavalla, temaattisesti organisoidulla tavalla ja EU-rahoituksen käyttökohteiden tekeminen näkyväksi. Rakennerahastotoiminnalle haluttiin myös antaa kasvot.

Ratkaisuna perustettiin verkkoportaali vipua.fi sekä oma YouTube -kanava ja luotiin rakennerahastojen verkkosivustot. Pirkanmaan liiton ja ELY-keskusten sivuja hyödynnettiin hankeviestinnässä. Viestintätoimisto Selander & Co. hoiti myös mediasuhteet, tiedottamisen sekä printtituotteiden toteutuksen.

Monikanavaisessa kokonaisuudessa verkkoportaali videoineen, teksteineen ja kuvineen johdatti projektissa tuotettuihin verkkojulkaisuihin, rahoittajatahojen omiin tiedonlähteisiin, eri viranomaistahojen tietolähteisiin ja raportoinnin videotuotantoa varten perustetulle YouTube- kanavalle.

Lopputuloksena oli sähköinen monikanavaratkaisu, jossa julkaistiin kahdeksan verkkolehteä, kymmenen videota ja niiden esittämiseen luotu verkkoportaali. Esiteltyjä hankkeita oli lähes sata. Verkkojulkaisuja levitettiin rahoittajatahojen omissa ja yhteisissä viestintäkanavissa sekä koulutus- ja esittelytilaisuuksissa.

Haluatko kuulla enemmän?
Ota yhteyttä, Ari Selander kertoo mielellään lisää.
ari.selander[at]viestintaselander.fi, p. 050 550 1388

Tutustu Vipua-verkkosivustoon

Katso tuloksia YouTube -kanavalta