Kouvolan Vesi Oy

Kouvolan Vesi Oy tuottaa noin 60 000 asukkaan vesihuoltopalvelut ympäristöstä huolehtien. Yksityis- ja yritysasiakkaiden kanssa laitos kommunikoi mediaviestinnän ohella muun muassa Vesilähde-asiakaslehden ja verkkosivujen avulla.

Toteutimme Kouvolan Vesi Oy:n verkkosivu-uudistuksen vuonna 2014 päivittämällä alustan sisäisesti käyttäjäystävälliseksi ja ulkoisesti responsiivisena, päätelaitteesta riippumattomana sivustona.