Liikennevirasto

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Liikennevirasto profiloituu yhdenmukaisena, nykyaikaisena liikennealan asiantuntijaorganisaationa, joka hyödyntää digitaalisia kanavia monipuolisesti ja haluaa synnyttää vuorovaikutusta eri yleisöjen kanssa.

Hankeviestintä on merkittävä osa Liikenneviraston julkisuuskuvan luomista, ja suuri osa dialogista käydään suoraan eri sidosryhmien kesken. Myös vastuullisuusviestintä on osa kokonaisviestintää ja Liikennevirastolla on selkeä oma brändi. Viestintätoimisto Selander & Co. tukee Liikenneviraston viestintästrategian toteutumista hankeviestinnän avulla.

Suunnittelemme ja toteutamme viestintää sekä mittaamme hankkeiden julkisuuskuvaa. Mittaus ja analysointi tehdään sekä perinteisen että sosiaalisen median osalta. Hyödynnämme monipuolisesti sosiaalista mediaa ja hankkeiden paikallisia mediasuhteita, järjestämme tapahtumia ja tapaamisia sekä viestimme sidosryhmille analyysiemme pohjalta kohdennetusti.


Liikennevirasto