Uutisarkisto

 

21.9.17

Ruoka yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä

 

Yritysten odotetaan osallistuvan avoimesti ja rohkeammin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kuluttajien tietoisuus esimerkiksi ruoan turvallisuudesta kasvaa, samoin vaatimukset. Ruoka on yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä.

Tänä vuonna Atria on argumentoinut vahvasti suomalaisen, puhtaan, antibioottivapaan elintarviketuotannon puolesta. Maailman puhtain ruoka syntyy ketjussa, jossa ympäristöllä, suomalaisella alkutuotannolla, elintarviketeollisuudella, kaupalla ja ravintoloilla on oleellinen rooli.

#maailmanpuhtain-viestintä on osa Atrian yritys- ja vastuuviestintää, jota vahvistamme Atrian viestintäkumppanina.

Palvelukokonaisuutemme

 • Strategia- ja vastuunäkökulman integroiminen osaksi kampanjaviestintää
 • Argumentaation ja teeman rajaaminen, ydinviestien kiteyttäminen ja kärkien valinta kohderyhmittäin

Kampanjaviestintä, toteutus

 • Operaatioiden suunnittelu
 • Sisältöjen suunnittelu ja toteutus Atrian omiin ja ostettuihin medioihin
 • Sisäisten Q&A-materiaalien koostaminen
 • Sisältöjen ja kärkien versiointi sekä tiedon visualisointi digi- ja printtikanaviin
 • Viestinnän toimenpiteiden mittaaminen
 • Käytännön toimenpiteiden ja resurssien koordinointi

Lue lisää: atria.fi/maailmanpuhtain

 

18.5.17

Ainutlaatuinen matka taloudesta hyvinvointiin

 

Monialainen palveluyritys voi suunnata menestyksekkäästi pankkitoiminnasta, varallisuudenhoidosta ja vahinkovakuutuksista suoraan terveyden ja hyvinvoinnin maailmaan. 

Näin on tehnyt OP, joka kolmen Pohjola Sairaalan myötä tarjoaa monipuolisesti talouden, turvallisuuden ja terveyden palveluita nyt jo Helsingissä, Tampereella ja Oulussa – ja jatkossa monella muullakin suomalaisella paikkakunnalla.

OP Talous, turvallisuus ja terveys kertoo niistä paikallisen ja osuustoiminnallisen yhteistyön hedelmistä, joita pirkanmaalaiset ovat päässeet maistelemaan elokuusta 2016 alkaen ja Oulun sairaalan vaikutusalueen asukkaat toukokuusta 2017 lähtien. 

Pirkanmaan osuuspankkien, OP Vakuutuksen ja Pohjola Sairaalan yhteisjulkaisu oli ensimmäinen laatuaan ja Oulun vaikutusalueen lehti jatkoi sen viitoittamalla tiellä. 

Pirkanmaalle tuottamamme lehti lähetettiin suorajakeluna 210 500 pirkanmaalaiseen talouteen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun lehti jaettiin puolestaan 332 100 talouteen. 

 

02.5.17

Uskottava strategiatarina luo lisää arvoa

 

Strategisten toimenpiteiden taustoittamisella ja päivittämisellä on iso rooli yrityksen sijoitustarinassa. Selkeä, uskottavasti ja mielenkiintoisesti avattu strategia on myös oleellinen osa sitä yrityksen ja markkinaosapuolten välistä viestintää ja vuorovaikutusta, jolla tuetaan yrityksen arvonmuodostusta.

Olemme jo vuosia olleet viestintäkumppanina Atrian mukana, kun konserni on luonut omaa, johdonmukaista strategia- ja sijoitustarinaansa. Tarinassa kiinnostavat erityisesti konkreettiset teot. Eikä vain yritysostot ja -myynnit, isot investoinnit tai muut suorat tuloksenteon instrumentit, vaan myös arkipäivän menestystarinat: kaupalliset menestykset, mielenkiintoiset kehityshankkeet ja ennen muuta ihmiset tekojen takana.

Atrialla talous- ja sijoittajaviestintä linkittyy saumattomasti muuhun yritysviestintään, varsinkin vastuullisuusviestintään, jossa myös olemme olleet konsernin viestintäkumppanina jo vuosia.

Palvelukokonaisuutemme

 • Viestinnän painopisteiden ja käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen asiakkaan kumppanina
 • Strategisten ydinviestien kiteyttäminen asiakkaan kumppanina
 • Talous- ja sijoittajanäkökulman integroiminen osaksi Atrian muuta ulkoista ja sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta
 • Raportoinnin (vuosikertomus ja yritysvastuun raportti) konseptisuunnittelu
 • Sisältöpainotusten suunnittelu Atrian omiin sekä ansaittuihin ja ostettuihin medioihin
 • Viestinnän jatkuva benchmarking

Talous- ja sijoittajaviestintä, toteutus

 • Vuosikertomuksen sisällöntuotanto (katsaukset), design ja projektinhallinta
 • Vastuuraportin sisällöntuotanto, design ja projektinhallinta
 • Yritys-, sijoittajat- ja vastuullisuus- verkkosivustojen sisällöntuotanto ja projektinhallinta
 • Esitysmateriaalien tuottaminen eri sidosryhmille ja tapahtumiin (myös osakeannit)
 • Sisältöjen ja näkökulmien versiointi sekä tiedon visualisointi digi- ja printtikanaviin
 • Käytännön resurssi ja sujuva yhteistyö 


 

02.5.17

Atrian vastuullisuusviestintä läpivalaisee koko ruokaketjun

Uudistimme Atrian vastuullisuusviestintää: Atrian vastuuraportista ja vastuullisuusverkkosivustosta tehtiin omat, toisiaan täydentävät kokonaisuutensa.

Vastuullisuussivusto suunnattiin aiempaa suoremmin suurelle yleisölle. Siitä tehtiin kuluttajaystävällinen ja ajassa elävä. GRI-muotoisesta raportista puolestaan muokattiin sävyltään virallisempi mutta visuaalisesti tyylikäs PDF, jossa esitellään täsmällistä tietoa Atrian vastuullisuuden toimista.

Kaiken kaikkiaan Atrian vastuullisuusviestintä on kokenut merkittävän muodonmuutoksen vuosien saatossa.

Atrian yritysvastuu näkyy nyt koko ruokaketjussa, alkutuotannosta tehtaiden kautta asiakkaalle ja tuotteiden loppukäyttäjälle eli kuluttajalle. Samalla tavalla Atrian vastuuviestintä elää kaikissa kanavissa ja on erottamaton osa viestinnän kokonaispalettia strategiaviestinnästä työnantajaviestintään ja markkinoinnin kampanjoihin.

Viestinnän pääteemat tarinallistuvat eri kanavissa, monin eri kerronnallisin keinoin blogeista videoihin.

Hyvä Ruoka, parempi mieli -blogissa atrialaiset ammattilaiset pohtivat myös vastuullisuuskysymyksiä.


Ammattikeittiöiden asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän ruoan alkuperä, selviää Hyvä Ruoka –julkaisusta.

Palvelukokonaisuutemme

Vastuullisuusviestinnän suunnittelu

 • Vastuullisuusviestinnän painopisteiden ja käytänteiden kehittäminen
 • Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi Atrian ulkoista ja sisäistä viestintää
 • Sisältöjen suunnittelu ja toteutus Atrian omiin sekä ansaittuihin ja ostettuihin medioihin

Vastuullisuusviestinnän toteutus

 • Yritysvastuusivut, yritysvastuuraportti, Code of conduct
 • Projektinhallinta ja käytännön resurssin tarjoaminen
 • Sisällön suunnittelu
 • Sisältöelementtien ideointi ja tuotanto
 • Vastuullisuuden visualisointi kuvin, infograafein ja videoin
 • Sisältöjen jatkuva kehittäminen ja päivittäminen
 • Yritysvastuuraportin GRI G4 -vastaavuuden varmistaminen
 

08.12.16

Hyvä Ruoka -lehti sai kiitettävän kouluarvosanan

 

Atrian Hyvä Ruoka –asiakasjulkaisu sai kouluarvosana-asteikolla numeron 9- viestinnän ammattilaisten ProCom Ry:n arvioinnissa. Konseptoimamme ja tuottamamme lehti sai kiitosta erityisesti journalistisesta sisällöstään.

Poimintoja palautteesta:

”Erittäin ammattitaitoinen kokonaisuus”

”Näin raikasta asiakaslehteä on ilo lukea”

”Kiitämme hyviä otsikoita ja näkökulmia”

”Lehdestä näkyy, että sille on tehty hyvä ja hallittu konsepti”

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden lehtien arvosanojen keskiarvo oli 8.

Arvioitavana oli myös monikanavaisen julkaisun verkkolehti. Samoin kuin printtilehdessä, Hyvä Ruoka –verkkolehden juttuja kiiteltiin kirjoittamisen tasosta sekä kiinnostavista näkökulmista. Raati olisi kuitenkin toivonut lisää verkon ehdoilla toimivaa visuaalisuutta.

Kiitämme palautteesta ja otamme erinomaiset kehitysehdotukset huomioon!

 

11.10.16

Toiminnan keskiössä niin ihmisten kuin ympäristönkin turvallisuus

 

Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät vastuullisuuskysymykset suuntaavat merkittävästi niin suomalaisten liikenne- ja teollisuusympäristöjen kuin kokonaisten elinympäristöjenkin kehitystä. Kysymyksillä on konkreettisia vaikutuksia myös Destian tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä yksittäisten projektien toteuttamiseen. 

Destian Vastuun paikka -viestintäkonseptissa havainnollistetaan vastauksia projektin jokapäiväisessä tekemisessä. 

Näkökulmina ovat muun muassa:

 • työntekijöiden ja alihankkijoiden turvalliset ja terveelliset työolosuhteet
 • tielläliikkujien liikenneturvallisuus
 • ympäristövaikutusten minimointi ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen
 • pohjavesien suojaaminen
 • tietomallipohjaisen suunnittelun ja toteutuksen edut mm. resurssi- materiaalitehokkuuden kannalta.


Palvelumme Destian Vastuun paikka -konseptissa

 • Destian Vastuun paikka -konseptin suunnittelu
 • VT5 Mikkelin kohta -hankesisältöjen suunnittelu
 • Infograafin suunnittelu
 • Sisällöntuotannot; artikkelit, valokuvat ja journalistiset videot
 • Projektinhallinta
 

29.6.16

Atria Suomi - Työnantajaviestintä, työnantajakuva

Pitkäaikainen kumppanuus asiakkaan ja viestintätoimiston välillä luo hyvät onnistumisen edellytykset kaikelle yritysviestinnälle, ei vähiten työnantajaviestinnälle. Suunnittelemme ja toteutamme Atrialle paremman mielen työnantajaviestintää.

Haaste…

Atria on iso ruokatalo, joka työllistää Suomessa yli 2 200 ja kansainvälisesti lähes 4 500 ruoka- ja elintarvike-alan osaajaa. Toimialan kärkiyritys tarjoaa paljon mahdollisuuksia eri alojen osaajille urapolun kaikkiin vaiheisiin. Atrian haasteena varsinkin asiantuntijaryhmissä on ollut, että yritys mielletään todellista kokoaan pienemmäksi, eikä sen Pellolta pöytään -ruokaketjua tai teknologista ja kaupallista huippuosaamista tunneta riittävästi. Työnantajaviestinnän suunnitelmallinen kehittäminen ja varsinkin toteutus kaipasi myös lisää tekeviä käsiä.

… jota yhdessä ratkaisemme

Ratkaisumme Atrian työnantajaviestinnän ja varsinkin työnantajakuvan haasteeseen on yksinkertainen: kerromme enemmän, avoimemmin ja visuaalisemmin. Kerromme mielenkiintoisista töistä, niiden tekijöistä ja niitä tarjoavasta työnantajasta. Kertojana on useimmiten työnsä osaaja; hän, joka saa työstään paremman mielen.

”Työ, josta saa paremman mielen” on Atrian työnantajaviestinnän peruslupaus ja -teema. Teeman mukaiset tarinat ja aiheet elävät Atrian sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä,luontevana osana Atrian muuta yritysviestintää. Teema jalkautuu viestinnän ja vuorovaikutuksen kaikkiin kanaviin. Se heijastelee Atrian arvoja ja on suoraan johdettu yhtiön missiosta: Hyvä ruoka, parempi mieli. Teemalla on oma, Fly-kumppanimme Atomin suunnittelema visuaalinen ilme.

Palvelukokonaisuutemme

Suunnittelu

 • Viestintäsuunnitelma Atrian HR-suunnittelun ja ulkopuolisten selvitysten pohjalta
 • Kohderyhmien, teemojen ja ydinviestien määrittely
 • Kanavien ja keinojen määrittely
 • Uuden visuaalisen työnantajakuvan määrittely
 • Seurannan ja mittareiden määrittely

Toteutus

 • Atria työnantajana -verkkosivut: jatkuva sisällöntuotanto
 • Sisällöntuotanto Atrian muihin kanaviin: printti, digi, some
 • Materiaalien ideointi ja tuotanto: esitteet, rekryilmoittelu, promomateriaalit
 • Kampanjat: digi- ja printtisisällöt, yhteisömanagerointi
 • Messut ja tapahtumat: ilmeen ja materiaalien suunnittelu ja tuotanto
 • Sisällöntuotanto ostettuun ja ansaittuun mediaan
 • Käytännön tuki Atrian HR-ihmisille; mukana arjen tekemisessä, samalla puolen pöytää
 

23.2.17

Visualisti Eetu täydentämään Selanderin tiimiä

 

Eetu Suoranta on liittynyt Viestintätoimisto Selander & Co:n tiimiin visualistiksi.

Eetun työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti tiedon visualisointi asiakkaidemme viestinnän ja markkinoinnin kaikkiin kanaviin.

Aiemmin Eetu on työskennellyt peliyhtiö SkillPixelsillä hyvinkin kirjavan Game Artist -tittelin alaisuudessa tuottaen niin grafiikkaa kuin ääntäkin.

 

31.1.17

Toimittajasta tuottajaksi

 

FM Timo Riihentupa on aloittanut työnsä Viestintätoimisto Selander & Co:lla tuottajana.

Timo tuottaa ja suunnittelee sisältöjä kaikkiin eri viestintäkanaviin. Hänen mielestään hyvä viestintä on ennen kaikkea rohkeaa ja erottuvaa.

Timo on aiemmin työskennellyt vuosia toimittajana Alma Median monikanavaisessa uutistyössä sekä sisällönsuunnittelijana mainostoimistossa.

 

20.12.16

Oletko sinä tuleva graafikkoharjoittelijamme?

 

Etsimme ripeäotteista, tarkkaa ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen innolla suhtautuvaa graafikkoharjoittelijaa. Eipä haittaa, vaikka omaisit raikkaita ideoita ja itsenäisen, mutta ihmisläheisen työotteenkin.

Osaat visualisoida tietoa kaikkiin kanaviin. Infograafit, digi ja some ovat sinulle itsestään selvä osa työtä. Pystyt myös painotuotteiden suunnittelu- ja toteutusyöhön, tunnet printtimedian perusteet ja osaat tuottaa painovalmista materiaalia. Erinomaista, jos vielä innostut elävän kuvan editoimisesta!

Sinulla on graafisen alan koulutusta ja olet hankkinut jo jonkin verran työkokemusta. Hallitset Adoben julkaisuohjelmat ja käytät niitä sujuvasti. Office-ohjelmat ovat sinulle tuttuja – etenkin PowerPoint-osaamisesta on etua. Ymmärrät verkkojulkaisutekniikoita ja tunnet jonkin verran julkaisujärjestelmiä sekä hallitset HTML:n ja CSS:n perusteet.

Viestintätoimisto Selander & Co. tarjoaa sinulle mainion harjoittelupaikan viestinnän eturivissä. Julkisen ja yksityisen puolen asiakkaamme ovat arvostettuja, oman alansa kärkitoimijoita. Kasvava, tiivis kahdeksan hengen tiimimme ottaa sinut ilolla mukaan porukkaan, jatkuvan oppimisen ja uralla etenemisen polulle.

Harjoitteluaika on tammi–kesäkuu 2017 ja työ palkallista. Etsimme oppijaa tositarkoituksella – hoksaavalle ja rivakalle tekijälle töitä löytyy mahdollisesti jatkossakin.

Kun kiinnostuit paikasta, lähetä hakemuksesi ja työnäytteesi 13.1.2017 mennessä osoitteeseen info(a)viestintaselander.fi.

Löydät meidät myös LinkedInistä ja Twitteristä.

 

18.5.16

Atrian Hyvä Ruoka -julkaisu laajeni verkkoon

 

Atrian uusi verkkojulkaisu tarjoaa ajankohtaista asiaa ruoantuotannosta ja –kulutuksesta sekä näköaloja vähittäiskaupan ja ravintoloiden tulevaisuuteen.

Atria avasi Hyvä Ruoka – näköaloja suomalaiseen ruokaan –julkaisun verkossa. Julkaisu on osa Atrian Hyvä Ruoka –asiantuntijamediaa, printti- ja digikanavia.

Hyvä Ruoka -media käsittelee ruoantuotantoa erityisesti ammattilaisnäkökulmasta; vähittäiskauppojen, ammattikeittiöiden ja ruoan tuottajien tarinoiden kautta. Tärkeä osa sekä digitaalista että painettua julkaisua ovat riippumattomien asiantuntijoiden näköalat ruoasta, ruoka-alan tulevaisuudesta sekä kuluttajien tarpeista ja valinnoista.

Viestintätoimisto Selander & Co. on suunnitellut julkaisun konseptin yhdessä Atrian kanssa. Tuotamme sisällöt ja huolehdimme sivuston ylläpidosta sekä aikataulutuksesta. Sisällöissä hyödynnetään painetun Hyvä Ruoka –lehden artikkeleita, atrialaisia blogikirjoituksia ja jo aiemmin julkaistuja videoita.

Julkaisu täydentyy säännöllisesti uusilla sisällöillä, mm. kirjoitetuilla jutuilla, videoilla ja infografiikalla. Printtiversiona ilmestyvä Hyvä Ruoka –lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elo-syyskuun vaihteessa.

Asiasta uutisoi myös Markkinointi & Mainonta.

Viimeisin Atrian Hyvä Ruoka –asiakaslehti pureutuu ruoan alkuperän merkitykseen. Pää- ja teemajutuissa tutkitaan, kuinka paljon kuluttajat olettavat saavansa tietoa ruoan alkuperästä ja kuinka paljon alkuperätieto painaa heidän ostopäätöksissään. Lue Hyvä Ruoka –lehti.

 

29.4.16

VRP buustaa kohdettaan - ja tunnettuuttaan

Helsingin ja Sipoon rajalle valmistuva As. Oy Sipoonrannan Jooli on merellinen ja rantakaupunkimainen asuinpaikka, jonka myynti kaipasi lisäbuustia valmistumisen lähestyessä. Toteutimme myynnin tueksi monikanavaisen viestintäkampanjan. Sipoonrannan Joolin esittelymateriaali hinnastoineen löytyy VRP:lle uusimiltamme verkkosivuilta.

Kaikki liikenne eri kanavista ohjattiin VRP/Sipoonrannan Joolin sivuille. Viestintäkampanjan keskiössä oli YouTubessa ja omilla sivuilla julkaistu videotarina, jossa saivat puheenvuoron VRP:n ohella niin tuleva asukas kuin talotoimittaja DesignTalokin. Videosta editoitiin 40 sekunnin mittainen tekstitetty versio Facebook-kampanjaan. Videota jaettiin Facebookin lisäksi Linkedinissä. Viestintäkampanjaan kuului myös mediaviestintää.

Sipoonrannan Joolin viestintäkampanja on osa VRP:n kasvustrategiaa tukevaa yritysviestintää.

 

06.4.16

Työnkuvan monipuolisuus yllätti toimittajan

 

Toimittajan hommista Viestintätoimisto Selander & Co:n leipiin loikannut TaM Saara Ignatius viestii työssään muun muassa infra- ja rakennusalan hankkeista. Työnkuvaan kuuluvat niin audiovisuaaliset julkaisut, yritystiedotteet kuin verkkoviestintäkin. Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä on arkipäivää. Hankeviestinnässä erityisen mieluista on tehtävien kirjo.

Aiemmin Saara on työskennellyt Alma Aluemedialla monimediakanavaisessa uutistyössä.

 

10.2.16

Hankeviestijä (Junior Consultant)

 

1. ”Hoksaa asiat ja tekee ne rivakasti.”
2. ”Ymmärtää, mistä puhutaan, ja varsinkin, kenelle.”
3. ”Ideoi koko ajan uutta ja viestii asiat virheettömästi kovassakin kiireessä, kaikissa kanavissa.”

Jos tunnistat itsessäsi yllä mainittuja ominaisuuksia*), voit olla uusi hankeviestijämme.

Uusi hankeviestijämme on viestintäkonsultin työpari. Hän jalkauttaa konsultin johdolla viestintäsuunnitelmia sekä ideoi ja toteuttaa viestinnän käytännön töitä.

Suunnittelemme ja toteutamme hankeviestintää erityisesti infra- ja talonrakennuksen toimialoille, mutta myös muille yksityisen ja julkisen sektorin hankkeille ja projekteille. Käytännön työt sisältävät viestinnän, vuorovaikuttamisen ja markkinoinnin koko kirjon: tiedon ja materiaalien hakemisesta ja jäsentämisestä erityyppisten tilaisuuksien organisointiin sekä sisällöntuotantoon eri sidosryhmille kaikissa tarkoituksenmukaisissa kanavissa.

Kirjomme on palkitseva. Se on jatkuvan oppimisen ja uralla etenemisen polku.

Jos kiinnostuit polustamme, lähetä hakemuksesi. Toivomme, että siitä ilmenee

 • useamman vuoden viestinnän tai markkinointiviestinnän kokemus
 • monitahoisten viestintä-, PR- tai markkinointikokonaisuuksien sisällöllinen ja tekninen osaaminen, sekä
 • sopiva koulutus ja tutkinto.

Voit tehdä hakemuksesi sanallisena, kuvallisena tai äänellisenä – tai näiden kaikkien yhdistelmänä.
Toivomme, että se ilmentää

 • napakkaa ja virheetöntä kommunikointikykyä
 • ajantasaisten viestintä- ja mediaympäristöjen ymmärrystä sekä
 • valoisaa, Tietysti tää hoituu! -asennetta.

Haemme ensisijaisesti vakituista, toissijaisesti määräaikaista hankeviestijää.

Lähetä hakemuksesi 23.2.2016 mennessä osoitteeseen info[at]viestintaselander.fi

Löydät meidät myös Twitteristä ja LinkedInistä

Twitter / @Selanderco
Linkedin

Selander & Co on mukana tuottamassa monikanavaista Fly-palvelua. Tutustu www.flypartners.fi

*)Top-3 -listaus on poiminta yhden viestintähankkeemme raportista. Sitä varten kysyimme hankkeen avainhenkilöiltä muun muassa: ”Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia arvostat hyvässä hankeviestijässä?”

 

11.1.16

Paino hyvän kumppanuuden jäljillä

 

Hämeen Kirjapainon Paino-lehti 2015 jäljittää hyvän yrityskumppanuuden kriteerejä monikanavaisesti. Paino onkin Fly-julkaisu, joka tavoittaa lukijansa niin verkossa kuin fyysisestikin. Toimii! 

Psst! Lue lehden päätoimittajan, Hämeen Kirjapainon toimitusjohtajan Miika Haaviston blogikirjoituksesta, mitä hyötyä monikanavaisuudesta on ollut. 

 

30.11.15

Hyvä Ruoka kokoaa tulevaisuuden kuluttajatrendejä

Atrian tuorein Hyvä Ruoka –asiakaslehti paneutuu kuluttajan tuntemukseen ja etsii vastausta kysymykseen, kuinka kauppa ja ravintola-ala pystyvät vastaamaan kuluttajien nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Kuluttajakenttä on pirstaloitunut ja kuluttajien tarpeiden ennakoiminen on entistä haastavampaa. Lehdessä kaupan ja ravintolan alan toimijat valottavat, kuinka he vastaavat haasteeseen. Ruoka-alan asiantuntijat puolestaan hahmottavat tulevaisuuden kuluttajatrendejä ja tarjoavat näkemyksen menestymisen reseptiksi.

Nyt ilmestynyt Hyvä Ruoka –lehti on ensimmäinen esimerkki sen uudistuneesta konseptista. Hyvä Ruoka täydentää Atrian monikanavaviestintää ja tarjoaa laajan kattauksen ajankohtaista toimiala- ja asiantuntijatietoa ruoka- ja elintarvikealan toimijoille. Hyvää mieltä unohtamatta. 

Lue koko Hyvä Ruoka -lehti.

Hyvä Ruoka on osa Atria Suomen vähittäiskauppa- ja Food Service –asiakkaille suunnattua sisältömarkkinointia. Julkaisu tutkii ruoka- ja elintarvikealan ilmiöitä ja tarjoaa taustatietoa niin kauppoihin kuin keittiöihinkin. Viestintätoimisto Selander & Co. on luonut julkaisun konseptin ja tuottaa sen sisällön. Lehden ulkoasun on suunnitellut Marker Creative.

 

27.10.15

Kontakti Kiillon ytimeen

 

Kemianteollisuuden tuotteita valmistavan Kiillon asiakaslehti Kontakti 2015 on julkaistu. Kontaktissa paneudutaan kotimaisen työn valoisaan tulevaisuuteen. Kiillon omat osaajat kertovat työstään reportaasissa, joka elää myös videoina.

Kontakti-lehti muistuttaa, että talouslamasta huolimatta meillä suomalaisilla ei ole mitään syytä lamaantua, päinvastoin. Maamme on monin paikoin hyvällä kurssilla. Voiton avaimet ovat omissa käsissämme, kuten lehden asiakastarinat kertovat.

Asiantuntijapuheenvuorot tuovat näkökulmaa siihen, millä eväillä saadaan talous nousuun. Isonkin laivan kurssi käännetään yhdessä, yhteisellä asenteella.

 

25.10.15

E18 Haminan ohikulkutie valmistui

 

Vuonna 2012 aloitettu 180 miljoonan rakennushanke, Haminan ohikulkutie valmistui lokakuussa 2015. Viestintätoimisto Selander on toiminut Liikenneviraston sopimusviestintäkumppanina, hoitaen hankkeen viestintää. Hankkeen viestinnässä on hyödynnetty monipuolisesti sidosryhmäviestintää, sosiaalista mediaa, tapahtumia, videoita ja infografiikkaa, normaalin mediatiedottamisen lisäksi.

 

10.6.15

Tien rakentamisen neljä vuotta kahdessa minuutissa

Teimme E18 Haminan ohikulkutielle videokoosteen rakentamisen vaiheista, hankkeen alusta tähän päivään. Maiseman muuttumiseen mahtuu monta vaihetta. Graafikkomme Juha Immonen tiivisti hankkeen 4 vuotta kahteen minuuttiin.

Valokuvat ja video Vierulan sillan räjäytyksestä: Jetro Matilainen, Liikennevirasto
Musiikki: Kai Engel “When the World Falls Down”
Toteutus: Viestintätoimisto Selander & Co. / Juha Immonen.

 

01.6.15

Leena harjoittelijasta viestintäkonsultiksi

 

HM, tiedottajaopiskelija Leena Karppi on nimitetty nuoremmaksi viestintäkonsultiksi (ma.) Viestintätoimisto Selanderiin. Harjoittelijana maaliskuussa aloittanut Leena työskentelee erityisesti hanke- ja vastuullisuusviestinnän parissa.

Aiemmin Leena on työskennellyt Tampereen kaupungilla ilmastoviestinnän ja energianeuvonnan projekteissa. 

 

08.5.15

Yritysvastuuraportista tuli monikanavainen

 

Yritysvastuuraportoinnissa hyödynnetään yhä enemmän monikanavaisen julkaisemisen mahdollisuuksia. Viimeksi kotimaiset Kiilto ja KiiltoClean julkaisivat Vastuussa-raporttinsa sähköisesti ja painettuna. Viestintätoimisto Selander & Co. konseptoi ja tuotti raportin.

- Verkkototeutuksena raportti on jatkuvasti päivittyvä ja se tukee erinomaisesti yritysten monikanavaista viestintää. Sisältöjen jakaminen on helppoa ja ne voidaan kohdentaa eri sidosryhmien kiinnostusten mukaisesti. Myös painettu raportti jatkaa elämäänsä verkossa. Raportin QR-koodit ja linkitykset johdattavat lukijan lisätiedon äärelle verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin, toimitusjohtaja Ari Selander kuvailee.

- Onnistunut monikanavaratkaisu aktivoi ja tarkentaa vuoropuhelua sekä organisaatioiden ulkoisten että sisäisten sidosryhmien kanssa. Se mahdollistaa nopean reagoinnin ja auttaa organisaatiota kehittämään omaa viestintäänsä käydyn dialogin pohjalta.

Kiillon ja KiiltoCleanin Vastuussa-raportti on toteutettu Fly-julkaisuna.

 

06.5.15

Sidosryhmien ääni kuuluu yritysvastuuraportissa

 

Viestintätoimisto Selander & Co:n pitkäaikaiset kumppanit Kiilto Oy ja KiiltoClean Oy ovat julkaisseet Vastuussa -yritysvastuun raportin monikanavaisesti, sähköisesti ja painettuna. Toimistomme konseptoi ja tuotti raportin.

Tuoreen raportin teema on Vastuullisia tekoja sidosryhmien hyväksi. Raportissa tarkastellaan Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullista toimintaa sidosryhmille olennaisista näkökulmista. Yhtiöt ovat selvittäneet sidosryhmiensä odotuksia ja niihin vastaamista olennaisuuskyselyllä, bränditutkimuksilla sekä henkilöstötutkimuksella.

Sidosryhmien ääni kuuluu raportissa vahvasti myös tapausesimerkkien kautta. Vastuulliset yhdessä -artikkeleissa asiakkaiden, palveluntarjoajien ja yhteiskunnallisten tahojen edustajat konkretisoivat, kuinka Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuus näkyy käytännön työssä.

Vastuussa-raportti noudattaa GRI G4 –raportointiohjeistusta ja kattaa myös ISO 26000 –yhteiskuntavastuun standardin periaatteet ja ydinaiheet.

 

20.4.15

Viestintätoimisto Selander & Co. Liikenneviraston viestintäkumppaniksi

Liikennevirasto kilpailutti vuoden 2015 alussa väyläprojektien sekä niitä tukevien toimintojen mainos- ja viestintätoimistopalvelut. Tiukassa tarjouskilpailussa sopimuskumppaneiksi seuloutui huhtikuussa kuusi suomalaista toimistoa. Viestintätoimisto Selander & Co. on yksi valituista. Selander & Co:lla on 13 vuoden kokemus hankeviestinnästä. Erityisosaamistamme ovat suurten väylähankkeiden lisäksi muun infra-,  teollisuus- ja talonrakentamisen sekä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun monikanavainen viestintä.

 

02.4.15

Marko Sykkö hankeviestinnän vetäjäksi

 

VTM Marko Sykkö nimitettiin 1.2.2015 alkaen vanhemmaksi viestintäkonsultiksi. Sykön päävastuualue on hankeviestintä, ja hän tulee vastaamaan muun muassa suurten rakennus- ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden viestinnästä. Aikaisempaa kokemusta hankeviestinnästä Syköllä on UPM:n ja Nokia Oyj:n sisäisistä muutoshankkeista sekä Tiehallinnon infrahankkeiden viestinnästä.

 

24.3.15

Viestintä on olennainen osa vastuullisuutta: Selander & Co. tuotti Atria-konsernin vastuulliset valinnat näkyväksi

 

Atria Oyj on tehnyt jo pitkään aktiivista työtä sitoakseen vastuullisuuden osaksi toimintaansa tuottajatilalta aina kuluttajan pöytään saakka. Selander & Co. on toiminut tässä työssä Atrian viestinnällisenä kumppanina jo vuodesta 2009 alkaen. Tänä keväänä Atrian yritysvastuuraportti 2014 julkaistiin GRI G4 -mittariston mukaisena. Samalla päivitettiin myös Atrian Toimintaperiaatteet.

Atrian hyvän ruoan ketju muodostuu alkutuotannosta, teollisesta tuotannosta, asiakkaasta ja kuluttajasta. Sidosryhmät ovat vahvasti läsnä yhtiön ketjussa koko matkan aina raaka-aineiden hankinnasta valmiiseen lopputuotteeseen ja sen käyttämiseen asti. Sidosryhmien kuunteleminen ja toiveiden huomioiminen on Atrialle yksi keskeisistä vastuullisen toiminnan peruspilareista. Sidosryhmien kannalta olennaisen tiedon perustalle rakentuu myös Atria Oyj:n yritysvastuuraportti 2014.

Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Selander & Co:njo yhteensä kuutena vuonna peräkkäin tuottama Atrian yritysvastuuraportti on vuoden 2014 osalta koottu ensimmäistä kertaa uuden GRI G4 -mittariston mukaisesti.

Eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat vastuullisuutta

Atrian Toimintaperiaatteet (Atria Code of Conduct) on eettinen ohjeistus jokapäiväiseen toimintaan atrialaisten arjessa. Perustan Atrian Toimintaperiaatteille luovat toimintamaan lait ja työehtosopimukset sekä kansainväliset vastuullista toimintaa säätelevät sopimukset ja suositukset.

Atrian Toimintaperiaatteita tarkennettiin syksyllä 2014 konsernissa läpikäydyn laajan arvokeskustelun pohjalta. Selander & Co toimi prosessissa yrityksen viestinnällisenä kumppanina.

Pitkäaikaista kumppanuutta

Kaikki Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset on koottu vuodesta 2010 alkaen laajan Atria Kädenjälki -ohjelman alle.

Selander & Co. on toiminut Atrian kumppanina Kädenjälki -ohjelman määrittelemisessä, viestinnässä ja jalkauttamisessa aina vuodesta 2009 alkaen. Hedelmälliseen yhteistyöhön sisältyvät muun muassa jokavuotinen yritysvastuuraportti, Atrian Toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja sitä edeltäneet Atrian Tapa Toimia -esitteet päivitysversioineen sekä konsernin vastuullisuusviestinnän integroiminen yrityksen painettuihin ja digitaalisiin kanaviin kuten konsernin verkkosivuille, henkilöstö- ja sidosryhmälehtiin sekä Hyvä ruoka – parempi mieli -blogiin. Useimmat julkaisuista tuotetaan sekä suomeksi että englanniksi, mutta myös konsernin eri liiketoiminta-alueilla käytössä olevilla paikallisilla kielillä.

 

13.3.15

Moottoritie on meidän!

 

Olimme mukana valmistelemassa Liikennevirastolle E18 Haminan ohikulkutiellä 18.5.2014 toteutettua ympäristötaideteosta ”Moottoritie on meidän!”, jossa Helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi Toisissa tiloissa toteutti haminalaisten kanssa ainutkertaisen tapahtuman. Videotaiteilija Ville Vainio teki tapahtumasta videotaideteoksen, ja performanssitaiteilija Irma Optimisti innosti osallistujat nykyaikaisen kalliomaalauksen saloihin. Hetkessä eläneen ympäristötaideteoksen jälki on tänäkin päivänä nähtävissä haminalaisessa kalliossa, E18 moottoritien varrella. 

 

18.11.14

VesiLähde ilmestynyt Kouvolassa

 

Kouvolan Vesi Oy:n julkaisema VesiLähde-lehti on jälleen ilmestynyt. Lehti kertoo kattavasti, kuinka yhtiöittämisen seurauksena seudulle on rakentunut entistäkin vahvempi vesi- ja jätevesihuollon osaaja. Samalla annamme myös käytännön vinkkejä siitä, miten saada teini pois suihkusta tai miten pestä kissa.

 

17.11.14

E18 Haminan ohikulkutie valmistuu jouluksi

 

E18 Haminan ohikulkutien vaikutuksia elinkeinoelämään ja maankäyttöön pohdittiin avajaisseminaarissa Haminassa 10.11.2014. Tiellä koetaan olevan merkittävä vaikutus alueen kehittymiselle ja uusien työpaikkojen luomiselle. HaminaKotkan sataman logistiikan kannalta uusi tieyhteys on avainasemassa. Hoidamme hankkeen viestintää. Voit seurata hankkeen etenemistä myös Twitterissä, @Vt7Hamina.

 

26.9.14

Atrian blogi palkittiin

 

Atrian broilerituottajan Suvi Rantala-Sarjeantin Hyvä ruoka – parempi mieli -blogiin kirjoittama teksti jäljitettävyydestä on valittu parhaaksi yksittäiseksi blogikirjoitukseksi Suomen paras yritysblogi 2014 -kilpailussa.

Rantala-Sarjeantin teksti Jäljitettävyys paljastaa hyvässä huomassa kasvaneen broilerin julkaistiin Atrian blogissa kesäkuussa 2014.

– Broilerin kasvattajan henkilökohtainen ja vastavirtaan uiva kirjoitus on harvinaisen koskettava. Blogiteksti on avoin ja rohkea, ajatuksia herättävä ja ajankohtainen. Tekstistä välittyy broilerin kasvattajan ylpeys omaan tekemiseen, perustelee tuomaristo valintaansa.

Tuomaristo kiitti Rantala-Sarjeantia myös rohkeudesta ja oman vahvan näkemyksensä esiin tuomisesta.

Atrian Hyvä ruoka – parempi mieli -blogi nousi myös Suomen paras yritysblogi -kilpailun pääsarjassa neljän parhaan joukkoon yhteensä 24 yritysblogin joukosta.

– On hienoa, että olemme onnistuneet osallistamaan blogin kirjoittamiseen sidosryhmämme tuottajista henkilöstöön ja aina johtoon asti. Henkilökohtaisille ja avoimille tarinoille riittää aina lukijoita, sanoo Atrian viestintä- ja IR-päällikkö Hanne Kortesoja.

Toukokuussa 2014 avattu atrialaista avoimuutta ja vastuullisuutta viestivä blogi on tuotettu yhteistyössä Viestintätoimisto Selander & Co.:n kanssa.

Viestintätoimisto Manifeston ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton järjestämä Suomen paras yritysblogi 2014 -kilpailu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kisan voittajat julkistettiin Markkinointiviestinnän viikolla Helsingissä 24. syyskuuta.

 

04.9.14

Fly tuottaa markkinointiviestinnän tulokset näkyväksi

 

Neljä tunnettua markkinointiviestintäalan yritystä yhdistivät osaamisensa palveluksi, joka lanseerattiin syyskuussa 2014 nimellä Fly. Kokonaisvaltaisella palvelulla vastataan asiakkaiden tarpeisiin – teknologia mahdollistaa markkinointiviestinnän tulosten seurannan ja asiakastiedon jalostamisen hyötykäyttöön aivan uudenlaisella tavalla.

– Fly eroaa muista markkinointiviestinnän alan toimijoista sillä, että palvelumme lähtökohtana on markkinointiviestinnän mitattavuus ja seuranta, sanoo Flyn sisältömarkkinoinnista vastaava Petri Halonen.

Markkinointiviestinnän toimenpiteiden ja tulosten mitattavuus on perinteisesti ollut Akilleen kantapää yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä. Fly saikin alkunsa nimenomaan asiakaskentältä nousseista tarpeista – mitattavuus auttaa löytämään mielekkäät polut ja kanavat kohti onnistunutta markkinointiviestinnän kokonaisuutta ja tekemään markkinointiviestinnästä uudella tavalla tavoitteellista.

– Teknologiamme avulla voimme mitata ihan konkreettisia tuloksia – siis sitä, että miten esimerkiksi julkaisut ja muut toimenpiteet tavoittavat halutun kohderyhmän. Loppuen lopuksi kyse on asiakkaan investointien kannattavuudesta. Onko aiheellista julkaista esimerkiksi uutiskirjettä, jos ei se tavoita haluttuja yleisöjä, vai pitäisikö miettiä viesteille jotakin toisenlaista muotoa? Me annamme vastauksia näihin kysymyksiin, kertoo toimitusjohtaja Miika Haavisto.

Ratkaisuja monikanavaviidakkoon

Mitattavuuden lisäksi Fly tarjoaa kanavien ymmärrystä ja kohdennettuja sisältöjä niin printtiin, verkkoon, mobiiliin kuin sosiaaliseen mediaankin – siis selkeitä reittejä markkinointiviestinnän kanavien ja mahdollisuuksien sekamelskaan.

Asiakkaalle Fly mahdollistaa myös siirtymisen yksittäisistä projekteista kohti jatkuvasti kehittyvää markkinointiviestinnän kokonaisuutta.

– Vanha tieto rikastuttaa uutta. Voimme hyödyntää kaiken mittavuuden avulla kohderyhmistä kertyvän tiedon asiakkaan eduksi, myös kustannusten osalta. Myös asiakasyritystemme myyntiorganisaatiot voidaan liittää prosessiin. Silloin mitattavuuden kautta kertyvä kohderyhmätieto saadaan edelleen myynnin käyttöön, Petri Halonen kertoo.

Moni kotimainen markkinointiviestintäalan yritys tarjoaa pieniä osa-alueita Flyn hallitsemasta kokonaisuudesta, mutta toista vastaavanlaista – mitattavaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelua hallitsevaa – yritystä ei Suomessa tällä hetkellä ole.

Flyn taustalla on neljä tunnettua yritystä: Hämeen Kirjapaino, Viestintätoimisto Selander & Co., Markkinointiviestintätoimisto Atomi ja digitoimisto Smart Files.

 

15.8.14

Vt 5 Mikkelin kohdan viestintä Selander & Co:lle

 

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017. 

Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa.

 

10.8.14

Merja vahvistaa osaamistamme

 

FM Merja Haverinen on nimitetty Viestintätoimisto Selanderissa tiedottajaksi ja yhteisömanageriksi 10.8.2014 alkaen. Merja työskentelee erityisesti vastuuviestinnän parissa sekä tuottaa asiakasjulkaisuja niin painettuina kuin digitaalisinakin.