Hyvää Ruokaa ammattilaisen makuun

Atrian Hyvä Ruoka -media lisää hedelmällistä vuorovaikutusta Atrian ja sen sidosryhmien välillä. Lehti nostaa esiin ajankohtaisia ruoka-aiheita ammattilaisnäkökulmalla.