Kun projekti ja viestintä sujuvat

Aktiivinen ja ennakoiva viestintä sujuvoittaa Liikenneviraston väylähankkeita ja välittää oleellisen tiedon alueen ihmisille.