Onnistunut viestintä tukee hankkeen johtamista ja sujuvoittaa toteutusta

Uusiutuvalla yrityksellä ja julkisella toimijalla on jatkuvasti kehitysohjelmia, muutoshankkeita ja projekteja, jotka vaikuttavat niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin sidosryhmiin. Kun hankkeessa on paljon toimijoita ja se ylittää useita organisaatiorajoja ja -tasoja, onnistunut lopputulos edellyttää erinomaista johtamista. Sen keskeinen väline on oikein resursoitu viestintä ja vuorovaikutus.

Me olemme oikea kumppani hankkeen johtamisen ja käytännön toteutuksen tueksi. Olemme olleet mukana lukuisten eri kokoisten ja kestoisten hankkeiden viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa useilla eri toimialoilla. Joissakin hankkeissa olemme kiinteä osa hankeorganisaatiota, joissakin projektikohtaisena sopimuskumppanina.