Työnantajaviestintä tukee mainetta ja strategiaa

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla työnantajaviestinnällä on oleellinen vaikutus yrityksen työnantajamielikuvaan. Työnantajaviestintä on osa yrityksen henkilöstöstrategian johtamista ja toteuttamista. Se, kuinka tämän viestimisessä on onnistuttu, näkyy paitsi rekrytointien onnistumisena, myös mainetutkimuksissa. Onnistunut työnantajaviestintä tukee yrityksen brändiä, mainetta ja strategiaa.

Me olemme oikea kumppani strategiaa tukevien työnantajaviestien valinnassa, muotoilussa ja jalkauttamisessa. Meillä on vahva strategiaviestinnän kokemus, viestintäkanavien hallinta sekä vaativan sisällöntuotannon monipuolinen osaaminen. Sisäisen viestinnän suunnittelu ja tuotanto on osaamisemme ytimessä.