Sisäisen viestinnän lukupaketti

Kun henkilöstölehti tarjoaa aiheita, joita ei voi lukea muualta ja sisältö on ajankohtainen, se myös koetaan tarpeelliseksi.