vastuuraportti

14.4.2022

Yritysvastuuraportti kokoaa konkreettisen työn ja tulokset

Yritysvastuuraportti kytkee vastuullisuustavoitteisiin paljon tietoa yrityksen eri toiminnoista ja tavasta tehdä työtä.