Vastuullisuusraportti todentaa askeleet kohti hiilineutraalia ruokaketjua

Yritysvastuuraportti kuvaa Atrian vastuullisuustyötä, tavoitteita ja tiivistää vuoden aikana tehdyn työn tulokset.