Vastuullisuusraportti todentaa askeleet kohti kestävää tulevaisuutta

Atrian vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun. Yritysvastuuraportti kokoaa vuoden aikana tehdyn työn ja tekee sen näkyväksi.