Yritysvastuuraportti kokoaa konkreettisen työn ja tulokset